Dětřichov u Uničova - historie

Historie obce se váže k historii města Uničov. Dějiny osídlení oblasti jsou spojené již s dobou kamennou, což dokazují různé archeologické nálezy. Mnoho důkazů pochází také z doby bronzové a železné. Je známo že na území dnešního Uničova se nacházela slovanská osada, označovaná latinsky jako Vnisov (česky Unisov). Dějiny města Uničova jsou spojeny s rokem 1213, kdy bylo město založeno na místě původní osady. První záznam o obci Dětřichov je uveden v knize, která se nachází v knihovně v Litovli, a váže se k roku 1396. Historie obce však bude ještě starší. Historie Dětřichova je s Uničovem opravdu silně spojena, vždyť samotný název Dětřichov je odvozen od jména německého lokátora Theodoricha, který stál u zrodu města. Theodorich byl prvním fojtem a rychtářem Uničova a stál pravděpodobně také u samotného založení obce Dětřichov. K Uničovu náleží obec již od roku 1590, kdy ji Uničov získal výměnou za obec Horní Sukolom. V roce 1850, kdy skončila historie Uničova jakožto královského města, je Dětřichov propuštěn z jeho poddanství společně s dalšími obcemi. Zpět k Uničovu byl Dětřichov znovu přidán v období normalizace, kdy se k Uničovu znovu přidružilo devět okolních obcí.